B2B Arena Sunnmøre: Relasjonsbygging og verdiskapning på sitt aller beste!


B2B Arena er Sunnmøres eget bransjeuavhengige forretningsnettverk hvor godt over 100 ledere fra et tverrsnitt av lokalt næringsliv møtes jevnlig for å bygge og vedlikeholde gode relasjoner, utveksle erfaringer og kompetanse og, ikke minst, skape nye forretningsmuligheter. Gjennom våre arrangementer byr vi på verdifull mingletid, møtebørser, presentasjoner, aktiviteter, sosiale og kulinariske opplevelser, i tillegg til inspirasjon og faglig påfyll fra Skandinavias mest etterspurte foredragsholdere.


Vi skal også å være en god samfunnsbygger og samarbeider derfor tett med blant andre TV-aksjonen NRK og NTNU i Ålesund.


B2B Arena sitt overordnede mål er at vi i fellesskap skal bygge verdier for både regionen, for bedriftene og for hverandre. Sammen blir vi MYE sterkere!

 

B2B Arena - Facebook Banner 2017 Q2.jpg


At mange har gjort god business i nettverket er ingen overraskelse. Lojalitet, tillit og gjensidighet oppstår naturlig når mennesker over tid har lært hverandre å kjenne. Folk flest har dessuten en sterk tendens til å gjøre forretninger med de man kjenner fra før, eller med de man har fått anbefalt av forretningsforbindelser, venner og bekjente.


Utallige tilbakemeldinger fra eksisterende medlemmer tyder likevel på at argumentene for å være medlem strekker seg langt forbi tanken om kost/nytte og fortjeneste. Her er noen av fordelene som jevnlig trekkes frem:

 

  • Økt omsetning og flere nye kunder
  • Bedre innkjøp som følge av spesielt gode avtaler
  • Mange opplever andre som døråpnere og gode referanser
  • Muligheten til å pleie nye og eksisterende kunder på nøytral grunn
  • Nøkkelpersoner har funnet nye arbeidsgivere i nettverket (mulighet/trussel)
  • Kompetansebyggende å kunne utveksle ideer og erfaringer på tvers av bransjer
  • Fordelen ved at bedriftene utelukkende er representert ved beslutningstakere
  • Inspirerende foredrag fra svært dyktige og etterspurte foredragsholdere
  • Gode bedriftspresentasjoner gir både god PR og verdifull innsikt/forståelse
  • Sosiale og kulinariske felles opplevelser skaper sterke relasjoner

 

B2B Arena - Frank Victor Valderhaugstrand

Vi er overbevist om at et medlemskap i B2B Arena er av stor verdi for våre medlemmer, ikke minst med tanke på å styrke både profil, posisjon og nærhet til lokalt næringsliv, men også med tanke på kompetansebygging, inspirasjon, samt videreutvikling av egne nettverk.


Medlemsoversikt: http://www.b2barena.no/medlemmer 

Bilder fra arrangementer: http://www.facebook.com/b2barena/photos 

Aktuell artikkel: https://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Forretningsnettverk-samler-stadig-flere 


For nærmere info om innhold og pris, vennligst benytt vårt KONTAKTSKJEMA.


Det ville være en stor glede å kunne ønske både deg og bedriften din velkommen i B2B Arena - Sunnmøres eget næringsnettverk!


Frank Victor Valderhaugstrand, gründer.


B2B Arena - Frank Victor Valderhaugstrand